Llywiodd y Gymru a Garem ddatblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; am fwy o wybodaeth ymwelwch â www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

The Wales We Want informed the development of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 for more information visit www.futuregenerations.wales